บทเรียนออนไลน์ของครูยุ้ย

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมบล๊อกบทเรียนออนไลน์ของครูยุ้ยค่ะ

20120827104206_285

บทเรียนออนไลน์ เป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนให้มากยิ่งขึ้น

ในบทเรียนออนไลน์ของครู จะมีเนื้อหาของ

Pencilวิชา ง31221 เทคโนโลยีสารสนเทศและกา่รสื่อสาร1สำหรับนักเรียนชั้น มั๊ยมศึกษาปีที่ 4

Pencilวิชา  ง31222 คอมพิวเตอร์และการออกแบบ สำหรับนักเรียนชั้น มั๊ยมศึกษาปีที่ 4

Pencil วิชา ง33221 โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

Pencilวิชา ง33222 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในบทเรียนนักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนผ่านเว็บ kahoot.it ซึ่งมีลักษณะเป็นเกมส์คำถาม ที่มีความสนุกสนาน มีสื่อการสอนแบบ YouTube และสื่อจาก Prezi.com ที่มีความน่าสนใจให้เรียนรู้

->kahoot.it

unnamed

-> YouTube

youtube-logo-full_color

-> Prezi.com

screenshot-prezi-4

ครูขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกและได้ความรู้ควบคู่กันไปนะคะ

98478

 

Advertisements