บทเรียนออนไลน์ของครูยุ้ย

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมบล๊อกบทเรียนออนไลน์ของครูยุ้ยค่ะ

20120827104206_285

บทเรียนออนไลน์ เป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนให้มากยิ่งขึ้น

ในบทเรียนออนไลน์ของครู จะมีเนื้อหาของ

Pencilวิชา  ง32222 คอมพิวเตอร์และการออกแบบ สำหรับนักเรียนชั้น มั๊ยมศึกษาปีที่ 4

Pencil วิชา ง33221 โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

Pencilวิชา ง33222 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Pencilวิชา ง33132 การงานอาชีพ6 สำหรับนักเรียนชั้น มั๊ยมศึกษาปีที่ 6

ในบทเรียนนักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนผ่านเว็บ kahoot.it ซึ่งมีลักษณะเป็นเกมส์คำถาม ที่มีความสนุกสนาน มีสื่อการสอนแบบ YouTube และสื่อจาก Prezi.com ที่มีความน่าสนใจให้เรียนรู้

->kahoot.it

unnamed

-> YouTube

youtube-logo-full_color

-> Prezi.com

screenshot-prezi-4

ครูขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกและได้ความรู้ควบคู่กันไปนะคะ

98478

https://counter5.wheredoyoucomefrom.ovh/private/counter.js?c=eafzcnqwbdzy9lkysd4psldujcqy2n3s&down=async
<noscript><a href=”https://www.freecounterstat.com&#8221; title=”free website counter”><img src=”https://counter5.wheredoyoucomefrom.ovh/private/freecounterstat.php?c=eafzcnqwbdzy9lkysd4psldujcqy2n3s&#8221; border=”0″ title=”free website counter” alt=”free website counter”></a></noscript>